Gamle Tollbod

Adresse: Kjøpmannsgata 89
Merket med plakett i 1999