Gamle rådhus

Adresse: Kongens gate 2.
Merket med plakett i 1977.

Branntaksten for rådstuen i 1766:
Raadstuen. Grund Muuret bygning, Stue og Kiøkken for Vagtmæsteren og Borger arrest Cammer. Brandt-Folkes Corps de Guarde, brandt-Spøyte Stæd, det meere er arrest Kammer, foruden Kielderne, oven paa er sahlen Hvor Magistraten Samles, Politie- og Byetings-Cammer, og een Stor Sahl uden for, og med et 4 Kandtet Taarn Med Spidtz og Klokke, som hver aften Ringes til 9 slet, 16 Dobbelt Vindue-Karmer, og 11 Enkelte dito, Med i Blye Jndfattet Ruter, 5 Jern Kakkelovner, 2de opgaaende Skorsteene, tægt med Rød tagsteen, Taxeret af os for: 1500 rd.
Kilde: http://digitalarkivet.uib.no/sat/1766brtxt/1766index.htm