Gamle bybro

Beliggenhet: Mellom Kjøpmannsgata og Øvre Bakklandet.
Merket med plakett i 1992.