Framgården (Nordre gt. 9)

(Bilde av plakett mangler)

Se eiendom i Google gatevisning: https://goo.gl/maps/Bfb17L6mNrs

Begrunnelse for plakett: Markant gård i kontinental jugendstil som ellers er nokså sjelden i byen.