E.C. Dahls Stiftelse

Adresse: Sverres gate 7
Merket først med plakett i 2002, men fikk ny og oppdatert plakett i 2015.