Det nygotiske kvartal

De nygotiske gårdene

Domkirkens gotikk hadde satt sitt markante preg i byen siden 1100-tallet, og den høyt strebende spissbuestil ga ved siden av andre gamle stilarter inspirasjon til ny arkitektur i andre halvdel av 1800-tallet. I Trondheim var C. A. Grosch’ nybygg for døveinstituttet i Bispegata (den tids Østre gate) fra 1854 et tidlig eksempel på nygotikk, mens det største byggeprosjektet i denne sjangeren kom med nybyggene i Dronningens gate 26-32 i 1879.

De fire gamle gårdene på dette stedet ble sterkt ødelagt i brann det året, den såkalte Qvalebrannen. Etter brannen ble en stor sammenhengende byggetomt ryddet langs Dronningens gate mellom Jomfrugata og Munkegata. Sammenheng var det også på flere måter over bebyggelsen som reiste seg etter brannen. De nye gårdene ble alle bygd i mur, tett i tett og med samme etasje- og gesimshøyder, omtrent lik vindusstørrelse og i en felles nygotisk stil som ga et helhetlig og harmonisk preg. Arkitekter var Johan Digre, som tegnet nr. 26, 28 og 30, og Lars Solberg, som fikk ansvar for Dronningens gate 32, dvs. hjørnegården mot Munkegata.

Innenfor denne felles rammen fikk gårdene en individuell utforming og ulike romantiske innslag. Noe av det mest karakteristiske var de høye karnappene på hjørnegårdene, i nr. 32 båret av to natursteinssøyler. Denne gården fikk i likhet med hjørnegården mot Jomfrugata særpregede gavler mot nabohusene. Iøynefallende for husrekken er i tillegg gesimsoppbyggene i taketasjen på nr. 30 (Øksendal Bokhandel) og ikke minst fasadeutformingen på nr. 28. Gården minner om et venetiansk palass, med statuer av greske gudinner i midtstilte nisjer i andre og tredje etasje. I vår tid er det denne bygningen som i størst grad har beholdt sitt opprinnelige utseende. Den ble reist for gullsmed Møllers enke med butikklokaler for familiefirmaet Henrik Møller i første etasje og leiligheter i de øvre etasjene, slik også de øvrige gårdene var innrettet. De siste hundre årene har gården vært kjent som Aspaasgården, etter glassmester- og gullistfirmaet Aspaas som overtok som eier i 1906, og som i 2009 stadig har tilhold i gården. I hjørnegården mot Jomfrugata var gullsmed Ole Aas opprinnelig eier og butikkinnehaver i flere år før firmaet flyttet til nr. 24 i samme gate. Siden kom Steen & Strøm inn på dette hjørnet, deretter Linnea Hotell og Restaurant som tok i bruk en stor del av gården. Hotelltradisjonene er i nyere tid ført videre av Dronningen Bed & Breakfast, og i senere år av Hotell Fru Schøller. På hjørnet mot Munkegata lå helt fra 1880-årene og til langt inn i etterkrigstid manufakturforretningen C. T. Johansson, som ble etterfulgt av en forretning i samme bransje, AS Elgin, før den tekstile tradisjonen er ført videre av T. Angen siden 1970-årene.

Adresse: Dronningens gate 26-32
Eier: Flere private eiere
Merket med plakett i 2009

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)