Dampsentralen i Ilsviken

Adresse: Ilsvikveien 18
Merket med plakett i 2001