Brovakten (Aksisehuset)

Adresse: Kjøpmannsgata 3
Merket med plakett i 1979

Beskrivelse i branntaksten for 1766:
Byebroens Corps d’Guarde er Enkelt højde, Tømret med 6 Naaver afdeelt i 2de brakker, den Eene forsynet med jern vind ovn og Steen-Muuret Rør, den Anden med Muuret Camin og opgaaende Skorsteen, staaende paa Syll-Muur ved Jorden, udvendig Runt om bord klæd og Rød Mahlet, og taget som er fra 4re Siider til øverst Spiitset er tækt med Rød tagsteen, 2de fag Enkelt højde vindue, Tax: af os for: 120 rd.
Kilde: http://digitalarkivet.uib.no/sat/1766brtxt/1766index.htm