Brødremenighetens hus, Tippmannsalen

Adresse: Erling Skakkes gate 2a
Merket med plakett i 1982