Arbeiderboligene på Ulstadløkken

Arbeiderboligene i Anton Kalvaas gate 1-10 ble bygd i årene 1914-15 av Trondheim kommune, og prosjektet ble fullført i 1917 med en blokk mot Nidarholms gate. «Boligan» som de ble hetende i dagligtalen, ble reist mellom Ulstadløkkveien og jernbanen og består av to store blokker med ti oppganger og til sammen 60 leiligheter.

Arkitekt for arbeiderboligene på Ulstadløkken var Sverre Pedersen. Han hadde nettopp tiltrådt som stadsarkitekt i Trondheim etter å ha vært ansatt på dette kontoret siden 1905. Fra 1913 fungerte han i tillegg som spesiallærer i byplanlegging ved NTH.

Som stadsarkitekt la han planer for helhetlig utbygging av nye områder av byen og utførte et stort arbeid innen sosial boligbygging. Pedersens reguleringsplan for sør- og østbyen i Trondheim som ble vedtatt i 1913, var inspirert av den engelske hagebybevegelsen, med ideer om klar sonedeling mellom forskjellige funksjoner, utnyttelse av terrengets former og differensiering mellom gjennomfarts- og boliggater.

En stor del av Ulstadløkken var under utbygging på denne tiden, til et tettbygd område med høye leiegårder og bl.a. Nidars store fabrikkbygning. Arbeiderboligene ble i likhet med andre private leiegårder i strøket oppført i mur i tre til fire etasjer. Hver av leilighetene i det første byggetrinnet hadde lysinnfall fra to sider og var inndelt i et kombinert kjøkken- og oppholdsrom, et soverom samt et vaskerom/wc. I kjelleren var det bygd et størhus for hver oppgang.

Som et andre byggetrinn kom blokken mot Nidarholms gate med et høyt mansardtak som ga fire etasjer. Her ble det til dels innredet noe større boenheter. Leilighetene var forbeholdt arbeidstakere med lavere inntekter, som hadde tre barn eller mer å forsørge.

Byggeprosjekter på Ulstadløkken var de første kommunale arbeiderboligene i Trondheim, og tiltaket ble i de nærmeste årene fulgt opp med andre lignende prosjekter, også disse tegnet og utformet av Sverre Pedersen – ett nedenfor Kristiansten festning (Pappenheim), ett på Solhaug på øvre Rosenborg og ett på Marinevold sør for Elgeseter. Til forskjell fra den første utbyggingen besto disse senere prosjektene av småhusbebyggelse i tre. Frem til nyere tid er bygningene på Ulstadløkken og Marinevold bevart i sin opprinnelige form, mens ombygging og individuelle bygningsmessige endringer preger bebyggelsen på Pappenheim og Solhaug.

Adresse: Anton Kalvaas gate 1-10, Nidarholms gate 2-6
Merket med plakett i 1984

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)