Arbeiderboligen på Kalvskinnet

Adresse: Sverres gate 8
Merket med plakett i 1982