Altona

Altona var det populære navnet på hjørnegården i Kongens gate 4 mot Apotekerveita. Gården ble i 1874 solgt til Trondhjems Sparebank for å gi plass til bankens store murgård. Bygningen var laftet på tradisjonelt vis i to etasjer og kunne i prinsippet lett gjenreises på et nytt sted. Det ble den også, ifølge tradisjonen, lengst sør i Kirkegata på Møllenberg, der en ny bydel var i ferd med å vokse frem på denne tiden. Det har i nyere tid vært reist tvil om dette virkelig er gården fra Kongens gate 4, ettersom en kilde tyder på at gården i Kirkegata 1 ble taksert for tidlig i forhold til den angivelige flyttingen fra Kongens gate. Men med en viss uklarhet om tidspunktet for rivningen, er det stadig en mulighet for at dette virkelig er hovedfløyen på den gamle Altona-gården. I alle fall er det her snakk om en flyttet, opprinnelig bygård med tilsvarende alder, utstyr og kvalitet, av betydelig kultur- og byhistorisk verdi.

Det er her som ved mange andre flyttinger uansett et spørsmål om bygningen i sin nye form var den samme som den gamle. På sin opprinnelige tomt i Kongens gate hadde gården en 22 meter lang fasade mot sør og var et lukket karré-anlegg med fløyer også langs Apotekerveita, Schjoldagerveita og Søndre gate. Ved flyttingen måtte gården endres vesentlig i form og reduseres i størrelse for å passe til den nye tomten. Samtidig ble det anledning til å gjøre endringer på fasadeutforming o.l. Ved gjenreisningen mistet bygningen i hvert fall sitt karakteristiske mansardtak med karnapper mot gata og ble i sin nye form stående med et enklere valmet tak med lavere høyde. Direkte gjenkjennelig ble gården heller ikke fra gata ettersom den opprinnelige fasaden med rokokkoportalen ble vendt mot øst, dvs. mot bakgården.

Altona-navnet skriver seg trolig fra et vertshus i en eldre gård på tomten i Kongens gate. Det er kjent fra så tidlig som i 1705, da gården var eid av Nikolay Rasch. I 1770 sto skipper Lars Kruse som eier og fra 1779 kjøpmann N. P. Schmidt som oppførte den store gården som sto frem til 1870-årene. Schmidt reiste i tillegg en ny bygning rett over gata, i Kongens gate 3, og denne gården fikk navnet Nye Altona. Den ble revet omkring 1900 da Frimurerlogen skulle bygges. Blant senere eiere av Altona i Kongens gate 4 var forstander C. V. Klingenberg fra 1799, kaptein A. B. Wessel fra 1826 og kjøpmann G. Hultin fra 1853.

I nyere tid har Trondheim kommune stått som eier av gården i Kirkegata 1. I 1981-82 ble det gjennomført en utvendig rehabilitering av bygningen.

Adresse: Kirkegata 1
Merket med plakett i 1984

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)