Årsmøte 2018

Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte 2018.

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering.
3. Årsmelding 2017.
4. Regnskap 2017.
5. Fastsetting av kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Tid: Onsdag 4. april 2018, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: NTNU, Lysholmkvartalet (Kalvskinnet), møterom LY14.

Les møteinnkallingen her (PDF)

Møteinnkalling2018-forside

 

Død og fordervelse – den lille istid i Trøndelag

Perioden som strekker seg fra ca. 1550-1850 har blitt kalt den lille istid. Ekstreme år, såkalte år uten sommer, fikk alvorlige konsekvenser for samfunnet, med sult og kritisk vekst i dødelighet.

På 1700-tallet ble det satt i verk nye tiltak for å unngå krisesituasjon i slike år. Samfunnet skulle rustes til å være bedre forberedt. Når kriseår oppstod, strømmet befolkningen fra distriktet til byen for å få hjelp til å redde seg. Vi skal se på hvordan Trondheim ble sentrum for håndtering av forsyningskriser i distriktet. Situasjonen ble også utgangspunktet for en debatt om hvem som hadde ansvar for å sikre enkeltindividets eksistensminimum – staten, markedet eller lokalsamfunnet.

Foredragsholder er Tor Ivar Hansen som arbeider med en doktoravhandling ved Institutt for historiske studier, NTNU. Tema for avhandlingen er norsk klimahistorie ca. 1735-1815.

Dato: mandag 12. mars 2018
Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Prospekt1840

Bilde: Munkegaten ca. 1840. Etter et maleri signert C. M. Tegner i 1861, skissert i 1835. Foto: Ukjent/NTNU UB

THF-plakettene er nå på kart

Plakettkomiteen har siden 1975 satt opp plaketter på historiske bygninger i Trondheim. Nå kan du se plasseringen av alle plakettene våre i et kart:
https://drive.google.com/open?id=1zDq_6VWBDOUKB_PINv84HMN6hnk&usp=sharing

Plakettkart1

Alle plakettene er markert med THF-logo i kartet. Når man zoomer inn så blir logoen mindre og mindre, og skal være plassert omtrent på bygget der plaketten er montert.

Klikker du på logoen kan du lese teksten på plaketten, og i de fleste tilfeller se bilde av bygningen. For alle plakettene som ble satt opp frem til 2009 finnes også lenke til beskrivelse av bygningen hentet fra boken «Hus med hedersmerke» av Per R. Christiansen.

Kartet fungerer godt på mobiltelefon hvis man ønsker å vandre fra plakett til plakett. Hvis du legger et bokmerke til kartet på hjem-skjermen blir det nesten som en app!

Plakettkomiteen er fortsatt i full aktivitet, og kartet vil bli oppdatert med nye plaketter etter hvert.

Sukker, slaver og profitt. Trondheim og den transatlantiske slavehandelen

 

bildet THF

Foto: Erik Olsen/NTNU UB

Den transatlantiske slavehandelen tok til på 1500-talet og varte fram til midten av 1800-talet. I denne perioden vart milionar av menneske transportert over atlanterhavet mot sin vilje og tvungne til å arbeide i Amerika. Også Danmark-Noreg var del av dette atlantiske systemet som baserte seg på slavehandel og slaveri.

Foredraget vil diskutere korleis Trondheim på ulike måtar var integrert i det atlantiske systemet: Korleis deltok menneske frå Trondheim i det atlantiske systemet? Kva viste ein her i byen? Og kva syntes mennesker i Trondheim om slavehandel og slaveri?

Foredragsholder er Jon Olav Hove som er førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Han har dei siste åra arbeidd med historia og kulturminne knytt til den transatlantiske slavehandelen i VestAfrika og Noreg, og publisert artiklar om mellom anna slavefort i Ghana og Sukkerhuset i Trondheim.

Dato: Mandag 26. Februar  Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er åpent for alle interesserte, gratis inngang.

Velkommen!

Endring av praksis for varsling på e-post

Vi forbedrer våre rutiner for utsending av varsel på e-post ved å knytte utsendingen av e-post til følgerfunksjonen på nettsiden vår.

Vi håper at alle våre medlemmer vil følge nettsiden vår, og motta varsel på e-post når vi publiserer nye innlegg.

I tillegg blir alle innlegg også publisert til vår side på Facebook: https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske

Fart, frihet og kontrovers – Sykkelens historie i Norge

Sykkelen har gitt glede, frihet og fart til mange siden den slo igjennom på slutten av 1800-tallet. I Trøndelag har vi beretninger om velosipedryttere på tur alt i 1870-årene, og i Trondheim ble det tidlig etablert både velosipedklubb og velosipedforretning

Foredrag ved Magne Brekke Rabben.
Mandag 29. januar 2018, Suhmhuset
kl 19:00.

Sykkelen kan være et fornuftig fremkomstmiddel i hverdagen, men også et leketøy og en turkamerat. Den har også vært et viktig norsk industriprodukt. Men gjennom hele sin eksistens har den vært kontroversiell. Sykkelens plass i trafikken har bestandig vært et hett tema. Den skremte hestene, og i 1890-årene var det enkelte på Stortinget som helst så den fjernet fra veiene. Senere ble den i veien for bilene. Samtidig har det som teknologi hatt en fasinerende utvikling med revolusjonerende endringer i 1880-årene, for deretter å være bemerkelsesverdig stabil. En gang i tiden var den det siste innen teknologisk utvikling. Men i konkurranse med motorisert ferdsel ble den oppfattet som bakstreversk og gammeldags. I dag er sykkelen imidlertid igjen i vinden. Magne Brekke Rabben tar oss med på tur fra den første pedalløse sparkesykkelen tidlig på 1800-tallet og frem til el-syklene i dag.

Magne Brekke Rabben er historiker og stipendiat ved Institutt for historie ved NTNU. Han ga høsten 2017 ut boken «Sykkelens historie i Norge.

Arrangementet er åpent for alle interesserte! Gratis adgang!

UBT-TO-075469_01_1-1Medlemmer av Trondhjems Velocipedklubb ca. 1885 – 1896.
Foto: Olaf Konstantin Engvig/NTNU UB
Kilde: https://ntnu.tind.io/record/18921#?c=0&m=0&s=0&cv=0

 

Medlemsmøte og Trikkefilm

 

RR-I-00204_01_1

Bakke bru, 1935-1940        Fotograf: Røske og Røstad

Trondhjems Historiske Forening inviterer i samarbeid med Sporveishistorisk forening til
visning og foredrag om filmen «Trondhjem på Kryds og Tværs», som ble tatt opp fra trikken i 1907/1908.

Filmen blir presentert av professor Bjørn Sørenssen ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Foredraget holdes i Graakalbanens forsamlingsrom i den gamle vognhallen ved Sporveismuseet på Munkvoll.

En museumstrikk går fra St. Olavs gate til Munkvoll klokken 19.00.

Kort om filmen: En gang i 1907 kom en amerikansk filmfotograf med sitt kamera til Trondhjem. Han var i Norge på oppdrag for den amerikanske kinokjeden Hales´ Tours, som spesialiserte seg på såkalte «phantom rides», der publikum kunne oppleve togturer fra hele verden med film opptatt foran på lokomotivet. Han var i Trøndelag for å filme en «phantom ride» med Meråkerbanen til Storlien, men før han forlot byen hadde eieren av Kinografen overtalt ham til å filme Trondhjem fra en av de nyinnstallerte sporvognene i byen. Filmen ble vist for Trondhjems publikum i Kinografen ved Torvet vinteren 1908, da fotografen hadde vendt tilbake og supplert med ytterligere opptak under tittelen «Trondhjem på Kryds og Tværs».

Ved gjennomgang av filmene Trondheim Kinematografer deponerte ved Norsk Filminstitutt dukket denne filmen opp i sin helhet, men med den engelske tittelen «A Tram Ride Through Trondheim».

På grunn av svært begrenset plass, både på trikken og i forsamlingsrommet, (kun 27 plasser), er det nødvendig med påmelding til dette arrangementet. Påmelding innen 3. desember pr. e-post til: post@trondhjemshistoriske.no

Blir antallet påmeldinger større enn tilgjengelige plasser, vil medlemmer av THF bli prioritert foran ikke-medlemmer, og de som melder seg på først før de som melder seg på senere.

Dato: 7. desember, Klokken 19:00, oppmøte: St. Olavs gate, museumstrikk

Kvisskveld med Eirik Lien

 

hurtigruten-2216659_1920Trondhjems historiske forening har gleden av å invitere dere til kvisskveld med Eirik Lien, kjent fra Adresseavisen. Vi ser fram til en hyggelig og sosial kveld, der man både kan briljere med egen lokalkunnskap, og samtidig få ny kunnskap om vår fantastiske by. Samle sammen et lag med 3 – 5 gode kolleger, venner eller medstudenter, og meld dere på innen den 19. november.

Påmelding til anne_marit_slette@hotmail.com

Det er begrensede plasser, så førstemann til mølla!

Vel møtt på Litteraturhuset Sellanraa den 22. november kl. 19.00.

Thomas Angell, Trondhjems store velgjører

Skjermbilde 2017-10-21 kl. 00.09.49


Kunstner K. A. Dunker Bilde: Trondheim byarkiv, Wikimedia Commons.

Det er i år 250 år siden Thomas Angell døde, og hans testamente som ga den betydelige formuen til byens fattige, trådte i kraft. Stiftelsene som bærer hans navn finansierte de neste årene størstedelen av byens sosialbudsjett, og vi finner fortsatt spor etter de institusjonene som ble etablert i dagens bybilde. Men hvor kom egentlig pengene fra? Og hvorfor ga han pengene til de fattige? Foredraget vil se nærmere på dette utgangspunktet og på hva som ble resultatet.

Velkommen til foredrag med historiker Ida Bull ved Suhmhuset mandag 30. oktober klokken 19:00!

Vandring Pappenheim ved Kjersti Lie

 

pappenheim

Foto: Kjersti Lie

I år er det 100 år siden de første beboerne kunne flytte inn i nye, kommunale bolignødhus på Kristianstensletten, bebyggelsen som ganske snart fikk tilnavnet «Pappenheim». Husene skulle stå i 10–15 år, og deretter erstattes med tett, høyere boligbebyggelse. Dette skjedde aldri. Husene står fortsatt.

Fra 1951 og utover ble de fleste husene solgt til leieboerne. Opprinnelig var leilighetene svært små, med en grunnflate rundt 38 m2 i 1 ½ etasje. Nå er alle husene utvidet eller endret på annet vis, men svært få er revet og erstattet med nye hus. Området har fortsatt karakter av lav trehusbebyggelse, men er ikke fredet.

På omvisningen ser vi på området slik det er i dag, får vite litt om bakgrunnen for byggingen, om stadsarkitekt Sverre Pedersens tanker om boligene da han tegnet dem, og om antikvariske myndigheters forslag til retningslinjer, slik at det som ennå er tilbake av opprinnelig preg blir bevart og styrket. Kanskje blir det også noen glimt fra dagligliv i området.

Tirsdag 12 september, Sted: Helt på toppen av Kristianstensbakken, klokken 18:00