Category Archives: Uncategorized

Kongen, katedralen og kroningsbyen

I anledning kroningsjubileet inviterer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Kunnskapsbyen Trondheim, Karl Johans arbeidsstiftelse og Trondhjems Historiske Forening til et dagsseminar om Carl Johans kroning i 1818.

Seminaret avholdes fredag 7. september kl. 09 – 15 i Erkebispegården.

Påmeldingsfrist: 03.09.18. Seminaravgift: 300,- inkludert lunsj i Herresalen.
Se program og mer informasjon om påmelding på
nidarosdomen.no/kalender/carl-johan-200-år-siden-kroningen

Den 7. september 1818 ble Carl Johan kronet til Norges konge i Nidarosdomen.
Han var allerede kronet til Sveriges konge tidligere samme år. Carl Johans norske kroning var den første i landet siden 1514. Carl Johan anskaffet og bekostet selv de norske riksregalier og kroningsutstyr. Han ble en av de mest markante norske konger i moderne tid. Det moderne Norge tok form løpet i løpet av hans regjeringstid som varte frem til 1844 og Grunnlovsverket av 1814 ble realisert. Tohundreårsjubileet for hans kroning er derfor en milepel i norsk historie.

Se plakat som PDF: Carl Johan kroningsjubileum

CarlJohanKroning

Victoria Bachke – Med vilje og kjærlighet

Foredrag ved Jorunn Dugstad.
Tirsdag 12. juni 2018, Suhmhuset kl. 19.00.

Jorunn Dugstads nye kritikerroste biografi om Victoria Bachke, skaperen av Ringve museum, er tema for kveldens foredrag. Boka avdekker nye og hittil ukjente sider ved Victoria Bachkes liv, og viser hvordan Europas opprivende og brutale historie forandret livsveien for henne og familien hennes. Forfatteren forteller om Victoria Bachkes liv, og om forskningen og arbeidsprosessen som ligger bak utgivelsen.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte.

JD_Bokomslag_VictoriaBachke

Kviss og samtale om andre verdenskrig

 

29527634_10155958823610090_482329137_o

Foto: Schrøder/NTNU UB

Trondhjems Historiske Forening og Litteraturhuset i Trondheims fellesarrangement har,i anledning datoen, andre verdenskrig som en rød tråd. Før Eirik Liens kviss med temaknyttet til Trondheim og andre verdenskrig begynner rundt kl. 20.00, kan man overvære en samtale om de som valgte å bli frontkjempere for okkupasjonsmakten. OBS! Samtalen har en liten inngangskostnad, men kvissen er gratis. Begge arrangementer er åpne for alle, men det kan være fordelaktig å melde seg på kvissen i forkant. Påmeldingsinformasjon nederst i teksten.

ARRANGEMENTET SOM HELHET BESKRIVES SOM FØLGER:

Roconi – frontkjemperens valg

I 2012 døde den tidligere frontkjemperen Rolf Collin Nielsen – kjent som Roconi i avisenes leserbrevsspalter. Blant etterlatenskapene hans var et manuskript, hvor Collin Nielsen forteller om sin bakgrunn, sin tid som frontkjemper, og ikke minst om bakgrunnen for at han valgte som han gjorde. Manuskriptet gir et sjeldent godt innblikk i tankeuniverset til en person som valgte feil side under krigen, og om hvordan han taklet livet etter endt soning.
Tore Greiner Eggan kom i kontakt med Rolf Collin Nielsen i 2002, og utviklet etter hvert et nært vennskap med den tidligere frontkjemperen. Collin Nielsen valgte å testamentere manuskriptet til Eggan, og det ble i fjor utgitt i bokform under tittelen «Ordonnans på Leningradfronten og livet etterpå».
Hva var det som førte unge nordmenn inn i Nasjonal Samling og over på den gale sida under andre verdenskrig? Er det lettere å forstå hvorfor de gjorde som de gjorde i dag, over 70 år etterpå? Og hva med alle dem fra de politiske styresmaktene som tidlig valgte å samarbeide med tyskerne, før de gikk over i motstandsbevegelsen? Eller kommunistene, som først tok til våpen da Sovjetunionen gikk inn i krigen? Er det i det hele tatt mulig for oss med dagens øyne å forstå de vanskelige valgene som ble gjort av våre forfedre i 1940?
Vi har invitert Tore Greiner Eggan for å fortelle om Roconi. I tillegg kommer historiker og forfatter Torgeir Ekerholt Sæveraas, som disputerte i fjor med en doktorgradsavhandling om Organisation Todt og utbygginga av Festung Norwegen. I dag skriver han bok om grandonkelen, som arbeidet for Statspolitiet i Stavanger under krigen.
Samtalen ledes av forlegger Sverre M. Nyrønning, som også har utgitt boka.

Dato : 9. april

Sted: Litteraturhuset, Sellanraa Bok & Bar

Inngang: 100/75

Etter samtalen vil det bli gjennomført en kviss i regi av Trondhjems Historiske Forening, med Eirik Lien som kvissmaster.
Temaet vil være knyttet til Trondheim og andre verdenskrig, samt fortsatt synlige reminisenser eller minnesmerker etter dette.
Det vil bli lagt opp til å være en lagkonkurranse, og vil du være sikret en plass kan du og ditt lag melde dere på til post@trondhjemshistoriske.no innen torsdag 5. april. Det vil også være mulig å melde seg på når man kommer til selve arrangementet. Kvissen er gratis, og åpen for alle.

Bildet viser Tyskernes ankomst til Trondheim 9.april 1940. Et tysk fly kommer inn over Torvet, flyr over Vår Frue kirke og Olav Tryggvason-statuen. Flyet er en Heinkel HE-115.

Velkommen! 

Årsmøte 2018

Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte 2018.

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering.
3. Årsmelding 2017.
4. Regnskap 2017.
5. Fastsetting av kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Tid: Onsdag 4. april 2018, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: NTNU, Lysholmkvartalet (Kalvskinnet), møterom LY14.

Les møteinnkallingen her (PDF)

Møteinnkalling2018-forside

 

Død og fordervelse – den lille istid i Trøndelag

Perioden som strekker seg fra ca. 1550-1850 har blitt kalt den lille istid. Ekstreme år, såkalte år uten sommer, fikk alvorlige konsekvenser for samfunnet, med sult og kritisk vekst i dødelighet.

På 1700-tallet ble det satt i verk nye tiltak for å unngå krisesituasjon i slike år. Samfunnet skulle rustes til å være bedre forberedt. Når kriseår oppstod, strømmet befolkningen fra distriktet til byen for å få hjelp til å redde seg. Vi skal se på hvordan Trondheim ble sentrum for håndtering av forsyningskriser i distriktet. Situasjonen ble også utgangspunktet for en debatt om hvem som hadde ansvar for å sikre enkeltindividets eksistensminimum – staten, markedet eller lokalsamfunnet.

Foredragsholder er Tor Ivar Hansen som arbeider med en doktoravhandling ved Institutt for historiske studier, NTNU. Tema for avhandlingen er norsk klimahistorie ca. 1735-1815.

Dato: mandag 12. mars 2018
Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Prospekt1840

Bilde: Munkegaten ca. 1840. Etter et maleri signert C. M. Tegner i 1861, skissert i 1835. Foto: Ukjent/NTNU UB

THF-plakettene er nå på kart

Plakettkomiteen har siden 1975 satt opp plaketter på historiske bygninger i Trondheim.

Nå kan du se plasseringen av alle plakettene våre i et kart:
https://drive.google.com/open?id=1zDq_6VWBDOUKB_PINv84HMN6hnk&usp=sharing
NB! Pass på at lenken åpnes i en nettleser og ikke i appen Google maps!

Plakettkart1

Alle plakettene er markert med THF-logo i kartet. Når man zoomer inn så blir logoen mindre og mindre, og skal være plassert omtrent på bygget der plaketten er montert.

Klikker du på logoen kan du lese teksten på plaketten, og i de fleste tilfeller se bilde av bygningen. For alle plakettene som ble satt opp frem til 2009 finnes også lenke til beskrivelse av bygningen hentet fra boken «Hus med hedersmerke» av Per R. Christiansen.

Kartet fungerer godt på mobiltelefon hvis man ønsker å vandre fra plakett til plakett. Hvis du legger et bokmerke til kartet på hjem-skjermen blir det nesten som en app!

Plakettkomiteen er fortsatt i full aktivitet, og kartet vil bli oppdatert med nye plaketter etter hvert.

Sukker, slaver og profitt. Trondheim og den transatlantiske slavehandelen

 

bildet THF

Foto: Erik Olsen/NTNU UB

Den transatlantiske slavehandelen tok til på 1500-talet og varte fram til midten av 1800-talet. I denne perioden vart milionar av menneske transportert over atlanterhavet mot sin vilje og tvungne til å arbeide i Amerika. Også Danmark-Noreg var del av dette atlantiske systemet som baserte seg på slavehandel og slaveri.

Foredraget vil diskutere korleis Trondheim på ulike måtar var integrert i det atlantiske systemet: Korleis deltok menneske frå Trondheim i det atlantiske systemet? Kva viste ein her i byen? Og kva syntes mennesker i Trondheim om slavehandel og slaveri?

Foredragsholder er Jon Olav Hove som er førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Han har dei siste åra arbeidd med historia og kulturminne knytt til den transatlantiske slavehandelen i VestAfrika og Noreg, og publisert artiklar om mellom anna slavefort i Ghana og Sukkerhuset i Trondheim.

Dato: Mandag 26. Februar  Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er åpent for alle interesserte, gratis inngang.

Velkommen!

Endring av praksis for varsling på e-post

Vi forbedrer våre rutiner for utsending av varsel på e-post ved å knytte utsendingen av e-post til følgerfunksjonen på nettsiden vår.

Vi håper at alle våre medlemmer vil følge nettsiden vår, og motta varsel på e-post når vi publiserer nye innlegg.

I tillegg blir alle innlegg også publisert til vår side på Facebook: https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske

Fart, frihet og kontrovers – Sykkelens historie i Norge

Sykkelen har gitt glede, frihet og fart til mange siden den slo igjennom på slutten av 1800-tallet. I Trøndelag har vi beretninger om velosipedryttere på tur alt i 1870-årene, og i Trondheim ble det tidlig etablert både velosipedklubb og velosipedforretning

Foredrag ved Magne Brekke Rabben.
Mandag 29. januar 2018, Suhmhuset
kl 19:00.

Sykkelen kan være et fornuftig fremkomstmiddel i hverdagen, men også et leketøy og en turkamerat. Den har også vært et viktig norsk industriprodukt. Men gjennom hele sin eksistens har den vært kontroversiell. Sykkelens plass i trafikken har bestandig vært et hett tema. Den skremte hestene, og i 1890-årene var det enkelte på Stortinget som helst så den fjernet fra veiene. Senere ble den i veien for bilene. Samtidig har det som teknologi hatt en fasinerende utvikling med revolusjonerende endringer i 1880-årene, for deretter å være bemerkelsesverdig stabil. En gang i tiden var den det siste innen teknologisk utvikling. Men i konkurranse med motorisert ferdsel ble den oppfattet som bakstreversk og gammeldags. I dag er sykkelen imidlertid igjen i vinden. Magne Brekke Rabben tar oss med på tur fra den første pedalløse sparkesykkelen tidlig på 1800-tallet og frem til el-syklene i dag.

Magne Brekke Rabben er historiker og stipendiat ved Institutt for historie ved NTNU. Han ga høsten 2017 ut boken «Sykkelens historie i Norge.

Arrangementet er åpent for alle interesserte! Gratis adgang!

UBT-TO-075469_01_1-1Medlemmer av Trondhjems Velocipedklubb ca. 1885 – 1896.
Foto: Olaf Konstantin Engvig/NTNU UB
Kilde: https://ntnu.tind.io/record/18921#?c=0&m=0&s=0&cv=0

 

Medlemsmøte og Trikkefilm

 

RR-I-00204_01_1

Bakke bru, 1935-1940        Fotograf: Røske og Røstad

Trondhjems Historiske Forening inviterer i samarbeid med Sporveishistorisk forening til
visning og foredrag om filmen «Trondhjem på Kryds og Tværs», som ble tatt opp fra trikken i 1907/1908.

Filmen blir presentert av professor Bjørn Sørenssen ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Foredraget holdes i Graakalbanens forsamlingsrom i den gamle vognhallen ved Sporveismuseet på Munkvoll.

En museumstrikk går fra St. Olavs gate til Munkvoll klokken 19.00.

Kort om filmen: En gang i 1907 kom en amerikansk filmfotograf med sitt kamera til Trondhjem. Han var i Norge på oppdrag for den amerikanske kinokjeden Hales´ Tours, som spesialiserte seg på såkalte «phantom rides», der publikum kunne oppleve togturer fra hele verden med film opptatt foran på lokomotivet. Han var i Trøndelag for å filme en «phantom ride» med Meråkerbanen til Storlien, men før han forlot byen hadde eieren av Kinografen overtalt ham til å filme Trondhjem fra en av de nyinnstallerte sporvognene i byen. Filmen ble vist for Trondhjems publikum i Kinografen ved Torvet vinteren 1908, da fotografen hadde vendt tilbake og supplert med ytterligere opptak under tittelen «Trondhjem på Kryds og Tværs».

Ved gjennomgang av filmene Trondheim Kinematografer deponerte ved Norsk Filminstitutt dukket denne filmen opp i sin helhet, men med den engelske tittelen «A Tram Ride Through Trondheim».

På grunn av svært begrenset plass, både på trikken og i forsamlingsrommet, (kun 27 plasser), er det nødvendig med påmelding til dette arrangementet. Påmelding innen 3. desember pr. e-post til: post@trondhjemshistoriske.no

Blir antallet påmeldinger større enn tilgjengelige plasser, vil medlemmer av THF bli prioritert foran ikke-medlemmer, og de som melder seg på først før de som melder seg på senere.

Dato: 7. desember, Klokken 19:00, oppmøte: St. Olavs gate, museumstrikk