Category Archives: Kunngjøring

Årsmøte 2012

Vi minner om morgendagens årsmøte på Suhmhuset 18.00-20.30. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Det er altså torsdag 20. septemeber.

SAKLISTE:
1. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Årsmelding 2011/2012.
4. Regnskap 2011/2012.
5. Valg.
6. Tildeling av signeringsfullmakt til leder + ett styremedlem.
7. Eventuelt. Innspill fra medlemmene.

Møteinnkallingene kan lastes ned her her.

God sommer!

Da nærmer det seg tiden for å kunne ønske THFs medlemmer en god sommer. Men først, to avsnitt.

Vi takker for godt oppmøte på det som ble et medlemsmøte 21. juni.

For årets ordinære årsmøte er det bare å sette av 20. september i kalenderen.

God Sommer!

Årsmøte 2012

Styret i Trondhjems Historiske Forening kaller inn til årsmøte i foreningen torsdag 21. juni 2012 klokka 19.30. Møtet avholdes på møterom 402 på Arkivsenteret Dora, besøksadresse Maskinistgata 1.

Innkalling til årsmøtet går ut med kortere tid enn foreningens lovsatte 14 dager. Dette kommer som en følge av sykdom hos leder og en pressende nødvendighet av å få avholdt årsmøtet før sommerferien.

Les videre

God jul

Julestemning i Nordre gate / Yuletide in Trondheim
Trondhjems Historiske Forening vil få ønske medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige interesserte en God jul og et Godt nyttår!

Med høytidsstemte hilsener

Styret