Category Archives: Kunngjøring

Årsmøte 2012

Styret i Trondhjems Historiske Forening kaller inn til årsmøte i foreningen torsdag 21. juni 2012 klokka 19.30. Møtet avholdes på møterom 402 på Arkivsenteret Dora, besøksadresse Maskinistgata 1.

Innkalling til årsmøtet går ut med kortere tid enn foreningens lovsatte 14 dager. Dette kommer som en følge av sykdom hos leder og en pressende nødvendighet av å få avholdt årsmøtet før sommerferien.

Les videre

God jul

Julestemning i Nordre gate / Yuletide in Trondheim
Trondhjems Historiske Forening vil få ønske medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige interesserte en God jul og et Godt nyttår!

Med høytidsstemte hilsener

Styret