Category Archives: Arrangement

Kirkegårdsvandring Lade kirke

[Lade Kirke (ca. 1915) fra Trondheim byarkivs flickr-strøm]Lade kirke er den gamle fylkeskirka til Strinda. Etter reformasjonen var den hovedkirke for Strinda prestegjeld frem til Strinda (Moholt) hovedkirke ble bygget i 1900. Selve kirkebygget er fra ca. 1200. Vi skal se på både kirkebygget og kirkegården sammen med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 8. juni 2014. Oppmøte utenfor Lade kirke/Harald Hårfagres gate 2 klokka 12.30

Les videre

Omvisning i St. Olav katolske kirke

[St. Olav kirke på Wikinedia Commons]Bli med på en vandring i St. Olav katolske kirke i Trondheim. Egil Mogstad, som 26.1.14 ble vigslet til prest i Den katolske kirke, vil vise rundt i kirken. Dagens bygg, oppført i 1973 etter tegninger av Per Kartvedt, vil på grunn av plassproblemer og dårlig teknisk tilstand snart rives og erstattes av en ny. Den nye kirken håper man å kunne starte byggingen av i august 2014 med en ferdigstillelse rundt årsskiftet 2015-16.

Onsdag 19. februar 2014. St. Olav katolske kirke/Schirmers gate 1, klokka 19.30

Fra fem til en – Kommunesammenslåingen i Trondheimsområdet femti år etter

[Hegdahlgården / Munkegata 5 (1964) fra Trondheim byarkivs flickrstrøm]Vi starter jubileumsåret for kommunereformen av 1964 med et foredrag om dagens Trondheims tilblivelse. Ola Svein Stugu foredrar om de fem gamle Trondeimskommunens sammenslåing: Trondheim, Strinda, Leinstrand, Tiller og Byneset; fra fem til en.

Onsdag 22. januar 2014. Folkebiblioteket klokka 19.30

Les videre

Arrangement vår 2014

[Trondhjems Byutvidelse (1847) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]Trondhjems Historiske Forening ønsker alle et godt nytt år med å legge fram vårprogrammet.

Vi starter med å markere 50-årsjubileet for kommunesammeslåingen i 1964. Onsdag 22. januar blir det foredrag ved Ola Svein Stugu i folkebiblioteket.

Årsmøtet for foreningen avholdes på Bakke gård 11. mars. Det vil bli foredrag og lett servering.

Les videre

THFs julemøte 2013

[Det første juletreet på torvet (1921)  fra Trondheim byarkivs flickr-strøm]Styret i Trondhjems Historiske Forening har gleden av å invitere foreningens  medlemmer til julemøte på Bakke gård (Innherredsveien 3) lørdag 7. desember  klokka 13.00. Møtet innledes med et foredrag av foreningens nestleder Tor  Anders B. Martinsen med den nordiske sjuårskrig i Trøndelag som tema. Etterpå  er det tid for sosialt samvær over en kopp kaffe/te og julekaker. I en  hektisk julemåned anbefaler vi på det varmeste at dere tar dere tid en hyggelig  stund med likesinnede i trivelige, historiske lokaler.

Lørdag 7. desember. Bakke gård (Innherredsveien 3) 13.00-16.00.

Les videre

Da borgerne ytret seg fritt

[Kong Christian Frederik (1786 - 1848) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]

– Adressene fra stiftsstedene vinteren 1813-1814.

Foredraget handler om de borgere i de tre stiftsstedene Bergen,  Trondheim og Christiania, som var spesielt aktive vinteren 1813-18. Foredraget fokuserer på aktivitet i form av politiske adresser eller «opprop». Vi får et innblikk i hva som lå bak disse ytringene og hvilken virkning de hadde i samfunnet og de politiske prosesser.

Lørdag 19. oktober. Suhm-huset klokka 14.00.

Les videre

Åpent møte kulturminneplan

[Danielsveita 2 (1979) fra Trondheim byarkivs flickrstrøm]Vi minner om at Trondheim kommune ved Byutviklingskomiteen og Kultur-, Idrett- og Friluftslivskomiteen inviterer til åpent debattmøte torsdag 3. oktober.

Debatten vil gå rundt temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025.

Dagens agenda er:

  • Åpning v/Erling Moe, leder av bystyrekomite for kultur, idrett og friluftsliv
  • Orientering om planen v/Gunnar Houen, byantikvar
  • Kommentar v/Daniel Johansen, historiker og politiker
  • Pause
  • Debatt. Møteleder Jan Bojer Vindheim, leder av bystyrekomite for byutvikling

Les videre

Vandring i Trondhjemshistoriens skyggesider

["The Executions." fra Library & Archives @ Royal Ontario Museum flickr-strøm]Ættestup og hevndrap, det å sette ut barn for å dø, er elementer vi gjerne forbinder med primitive og før-kristne samfunn. Men også innen vårt kristne samfunn, og helt opp til moderne tid, finnes skremmende eksempler av lignende karakter!

Fredag 13. september. Oppmøte Cicignons plass klokka 22.00.

Les videre

Hvordan har bybrannene formet Trondheim?

[Brann i Magnus den Godes gate (1953) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com] Bybrannene har gjennom tidene vært en av de faktorene som har hatt størst  innflytelse på utforminga av Trondheims bybilde. Byvandringa vil konsentrere seg om storbrannene på 1600-, 1700- og 1800-tallet og om de følgene de fikk for gateregulering og arkitektur i Trondheim. Byvandring med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 1. september. Oppmøte: Gamle bybro, klokka 14.00.

Les videre

Hus og hage til besvær; eller også begjær!

VillaRognlienEn befaring der en  hagevandring og  eksteriøropplevelse av Villa Rognli kan avdekke noe av idegrunnlaget i den historiske arven som ligger i Karl Norums «første hus og hage».

Hovedspørsmål: «Vil de opprinnelige ideene kunne leve videre gjennom dagens skjøtsel og bruk av eiendommen Villa Rognli?»

Onsdag 28. august. Oppmøte: Villa Rognli, Lade Allé 48, klokka 18.00.

Les videre