Author Archives: Trondhjems Historiske Forening

Julemøte

Lørdag 7. desember kl. 13.00 er det klart for vårt tradisjonsrike julemøte. Det holdes på Suhmhuset, og årets innlegg vil være ved Ingeborg Stensrud (f. 1970).

Ingeborg Stensrud er historiker, og jobber som universitetslektor ved program for arkiv- og samlingsforvaltning på NTNU. Hun tok i 2018 doktorgrad ved NTNU med avhandlingen «Europe not taken for granted: The Ford Foundation’s exchange programs in Eastern Europe in the 1950s and ’60s».

Hun skal fortelle oss sin families historie, og hvordan de er bundet sammen med Trondheims, i egenskap av at de eide og drev blant annet Britannia Hotell.

Ingeborg og Kristoffer Stensrud, fra henholdsvis Nordfjord og Øvre Eiker, fikk seks barn og drev tre hoteller sammen. Historien om den livsreisen de tok, fra det «gamle» samfunnet til det «nye», med alt det innebar; samt opplevelsen og følgene av 2. verdenskrig, deles med mange andre norske familier i det 20. århundre. At Ingeborg og Kristoffer ble eiere av Britannia Hotell og Leangen Gård i Trondheim, gir historien en ekstra dimensjon med særlig relevans for Trondheimsfolk.

Etterpå vil det tradisjonen tro bli servert kaffe og kaker. Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Vel møtt!

Den vandrende profesjonen. Nordiske ingeniørers og arkitekters transnasjonale mobilitet 1880-1930.

Før 1930-tallet omfattet de nordiske ingeniørenes transnasjonale mobilitet hele verden, men hovedtyngden lå i det tyskspråklige Europa og Nord-Amerika, som var ledende innen industrialisering. Mange kom tilbake med nye kunnskaper, og fikk gjennomført sine ideer – Dermed fikk disse mobile teknikker en betydningsfull rolle i den nordiske industrialiseringen.

Foredrag ved Per-Olof Grönberg.
Mandag 28.10.2019, Suhmhuset kl. 19.00.
Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte!

Foredraget bygger på boken The Peregrine Profession (Leiden, Brill, 2019), og behandler den omfattende transnasjonale mobiliteten blant ingeniører og arkitekter som ble utdannet på tekniske skoler i de nordiske landene mellom 1880 og 1919. Grönberg har lenge forsket på dette. Foredraget synliggjør de nordiske ingeniørenes mobilitet, både forbundet med arbeidsmarkedet, og i læringsøyemed. Det vil også vises til hva som kunne ha vært årsaken til deres mobilitet.

Per-Olof Grönberg ble i 2003 PhD i historie ved Umeå universitet, og var deretter postdoktor ved NTNU, før han var i Umeå igjen noen år. I 2015 ble han universitetslektor i historie ved Luleå tekniska universitet (LTU). Han har det siste året vikariert som førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger. Grönbergs forskningsfelt har hovedsakelig vært migrasjons-, teknikk- og ingeniørhistorie, og de senere år også utdanningshistorie.

Titran-ulykka i 1899. Silda, stormen og døden.

I 1899 var det meldt eventyrlige mengder sild utenfor Titran. I havna hadde det samlet seg en stor fiskeflåte på over 130 fartøy, og det var gode muligheter til fortjeneste. Av de mange båtene som gikk ut den natten for å drive drivgarnsfiske var det få som kom helskinnet tilbake. Rundt midnatt hadde fiskerne blitt overasket av en orkanaktig storm som forvandlet havet til kaos av regn, hagl, og bølger som fjell.

Selv om 120 år ikke er lenge i et historisk perspektiv, er det vanskelig for oss å sette seg inn i kystfolkets prøvelser for bare 4 generasjoner siden. Fiskeren levde med en overhengende risiko, døden var langt mer hverdagslig, og noe sikkerhetsnett for de etterlatte var det lite av. Riktig nok førte ulykka til Titran-fondet som hjalp mange av de etterlatte i tiden etterpå, men det var neppe noe å leve av.

Foredraget er ved Hans Jakob Farstad som er museumsformidler ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag og vil fortelle om de mange tragedier og heltedåder som utspilte seg på Titranhavet natt til 14. oktober for 120 år siden.

Mandag 14.10.2019, Suhmhuset kl. 19.00.
Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte!

Titran_141019

Bilde: Minnestøtten på Titran, Hans Jakob Farstad.

Trøndersk-jødisk historie i Trondheim 1890 – 1940

Foredrag ved Aurora Jacobsen Evenshaug, formidler og museumspedagog ved Jødisk Museum Trondheim.

Hvordan etablerte de første trønderske jødene seg i Trondheim? Hvilke omstendigheter i Øst-Europa kom de fra, og hvilke hindringer for integrering møtte de i Norge? Foredraget vil ta for seg arbeidsliv, religiøst liv og kulturelt liv i det trøndersk-jødiske samfunnet, fra århundreskiftet til 1940.

Aurora Jacobsen Evenshaug har jobbet ved Jødisk Museum Trondheim siden 2017, og har en mastergrad i europeisk kultur, med fordypning i idéhistorie, fra UiO.

Hjertelig velkommen til et interessant foredrag!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Tid: Mandag 16. september 2019, kl. 19.00.
Sted: Auditoriet i Suhmhuset.

Foredrag160919

Foto: Ukjent/Jødisk Museum Trondheim.

Kirkegårdsvandring på Domkirkegården

Domkirkegården er anlagt tidlig i middelalderen, sannsynligvis samtidig med at Olav Kyrres Kristkirke og den eldre Mariakirken ble oppført på slutten av 1000-tallet. Den har følgelig vært begravelsesplass i mer enn 900 år. Domkirkegården var ofte sted for Frostatinget og Øretinget, og i sammenheng med sistnevnte ble det også slik at kongehyllingene fant sted på kirkegården.

Den nordøstligste delen av Domkirkegården ble fra 1600-tallet brukt til fattigkirkegård, og den sørøstligste delen ble i 1830 overdratt til Vår Frue sokn som dets nye kirkegård, selv om det ikke er en synlig grense mellom de to kirkegårdene per i dag. Domkirkegården er regnet som et arkeologisk fortidsminne, men er fortsatt i bruk som gravplass for familier som har gravsteder her.

Domkirkegården har ei rekke graver, til dels med praktfulle og kunstnerisk verdifulle gravmonumenter, for kjente Trondheimsborgere og -familier. Den har også et krigsminnesmerke til minne om trondheimere som ga sitt liv for Norges sak under annen verdenskrig. Mange av gravene har stor historisk verdi på flere måter, og noen av Norges fremste billedhuggere har utført gravmonumenter på Domkirkegården.

Svein Henrik Pedersen holder vandringen, som er gratis og åpen for alle. Oppmøte ved inngangsporten ut mot krysset Bispegata/Munkegata kl. 18.00 den 26. august 2019.

Hjertelig velkommen!

Domkirkegården_tidlig1900

Bilde: Domkirkegården med Nidaros domkirke i bakgrunnen. Ca. 1901 – 1930.
Foto: Maalø, Anker/NTNU UB.

Historisk piknik

Fortidsminneforeningens lokallag i Trondheim, og Trondhjems Historiske Forening i samarbeid med Nidaros historiske syforening, inviterer til historisk piknik i Hornemannsgårdens hage den 30. juni kl. 12.00. Tema er siste halvdel av Viktoriatiden, (rundt 1870 – 1900), og den tilsvarende tidsperioden i Trondheim.

Ta med egen piknikkurv og ta lunsjen i hagen. Arrangørene stiller med engangsbestikk, engangsservise og servietter. De som ønsker det, må gjerne også stille med kostymer/antrekk inspirert av den aktuelle epoken, men man er uansett hjertelig velkommen om man velger andre typer antrekk. For inspirasjon kan man se her: Pinterest: Period costuming, Samlinger av Trine Ericzon. Alternativt kan man ta en titt på denne siden hos Victoria and Albert Museum:
http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-dress-at-v-and-a/

Svein Henrik Pedersen vil åpne med et foredrag om byutvikling og arkitektur i Trondheim fra tidsperioden rundt 1870 – 1900, og etterfølges av Trine Ericzon som skal fortelle om historisk inspirerte kostymer og antrekk.

Etter foredragene vil det bli anledning til å prøve forskjellige selskapsaktiviteter fra tidsperioden, eller bare slappe av i hyggelig samvær med resten av deltakerne.

Hjertelig velkommen!

Tid: Søndag 30. juni kl. 12.00.
Sted: Hornemannsgårdens hage, Kongens gate 7. Trondheim.
Adgang til hagen fra Presidentveita bak Hornemannsgården.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

3-UBT-TO-002618_01_1

Piknik ved Sverresborg, August 1890. Foto: Ukjent/NTNU UB.

Årsmøte 2019

Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte 2019.

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering og valg av møteleder.
3. Årsmelding 2018.
4. Regnskap 2018 og revisorenes melding.
5. Styrets disposisjonsrett over testamentariske gaver.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Valg.
8. Eventuelt.

Tid: Torsdag 25. april 2019, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet.

Innkalling årsmøte THF 2019

Forsideinnkalling2019

Trondhjemskart i nytrykk 1695-1909

Byantikvaren selger kartsett med åtte gamle kart over Trondheim.

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren mellom 1984 og 2011, i samarbeid med:

  • Kartverket
  • Trondheims historiske forening
  • Strinda historielag
  • Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret

Pris kr 750,- inkl. mva. for hele kartsettet og kan bestilles hos byantikvaren.
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/byantikvar/byantikvaren/gamle-bykart-1695-1909/#heading-h2-2

Kart nr. 4 – 1830 er utgitt av THF.
«Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom, Capitaine».
Original finnes i Statsarkivet i Trondheim.
Nytrykk i format 66 x 61 cm, Sv/hvitt.
Målestokk 1: 5000.
Utgitt av Trondhjems Historiske forening i 1984.

Blom-kart-trh-1830

Bilde: Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom.
Bilde fra Kartverket: https://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart—detaljer/?kartid=amt2_soendre-trondhjems-amt-77_1830

 

Julemøte

Det er igjen tid for Trondhjems Historiske Forenings tradisjonsrike julemøte. Det vil bli avholdt på Suhmhuset lørdag 1. desember kl. 13.00.
Jonny Kregnes kommer, og skal fortelle oss om Trondhjem på gamle kart. Det vil bli flotte bildeeksempler, samt mye nyttig og unyttig informasjon. Vel møtt til et underholdende julemøte! Det vil bli servert kaffe og kake. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Trondheim-1907
Postkort poststemplet Trondhjem 23. desember 1907.
Foto: Trondheim byarkiv på Flickr.

Vrakplyndring på Trøndelagskysten

I november 1809 forliste skipet Die Frau Magdalena av Bremen nord for Mausund utenfor Frøya. Mannskap og kaptein overlevde og vrakgods ble berget, men året etter stod fem Mausundværinger tiltalt for tyveri av vrakgods. Hvordan navigerte lokalbefolkningen mellom lovlig berging og plyndring i et landskap stadig preget av «gudsendte» gaver fra havet?

Sarah Dahle Hermanstad er ph.d.-stipendiat ved NTNUs Institutt for historiske studier, og skal denne kvelden fortelle oss historien om da «frække» Mausundværinger og nattevakter plyndret galioten Die Frau Magdalena.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en interessant kveld i Suhmhuset den
15. november kl. 19.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

galiot

Bilde: Blyanttegning av Hollandsk galiot. Jacob Hägg/Sjöhistoriska museet, inventarnummer SB 1342.