Hundre år med Reitgjerdet psykiatriske sykehus – 1923 til i dag

Foredrag ved Magne Brekke Rabben

Bilde: Fra innvielsen av Reitgjerdet asyl i 1923. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen.

I 1923 åpnet Reitgjerdet asyl i Trondheim. Reitgjerdet var en nasjonal spesialinstitusjon for kriminelle og særlig vanskelige mannlige psykiatriske pasienter. Frem til 1963 var Reitgjerdet én av to slike institusjoner i landet. Den andre var Kriminalasylet, som også lå i Trondheim, og var en mye mindre institusjon, etablert i 1895. Reitgjerdet skulle med tiden bli en beryktet institusjon. Først fordi den huset noen av de farligste psykiatriske pasientene i landet, men senere, etter den såkalte Reitgjerdet-skandalen i 1978, dreide oppmerksomheten seg mot avsløringene av en inhuman behandlingskultur ved sykehuset, med blant annet en omfattende og rutinemessig bruk av tvangsmidler. De sterke reaksjonene dette skapte, førte til nedleggelsen av Reitgjerdet i 1987.

Reitgjerdet og Kriminalasylets funksjon i det psykiatriske institusjonslandskapet var todelt. På den ene siden skulle institusjonene ta imot pasienter regnet som for farlige og vanskelige til å kunne behandles i regulære asyl. I tillegg skulle institusjonene ta imot kriminelle som viste mental sykdom i fengsel. Slik sett bidrog Reitgjerdet til enklere og roligere behandlingsforhold i den regulære institusjonspsykiatrien, men dette hadde altså en pris.

Dette foredraget handler om Reitgjerdets historie, om dagliglivet ved institusjonen og om institusjonens rolle i Norges institusjonslandskap, men også om Reitgjerdets arv og institusjonens rolle i samfunnsdebatten i dag.

Hvor: Hornemansgården.

Når: 7. juni 2023 kl. 19.00.

Kommentarer er stengt.