Byens vann

Foredrag i Hornemansgården ved Merete Røskaft og Per Østby

Bildet viser arbeidet med en vannrenne i Theisendammen ca. 1890-1910. Arbeiderne er samlet til lunsjpause, i bakgrunnen t.v. er gården Horgheim. Hentet fra NTNU UB/Olsen

1 1777 ble inntaksdammen for byens første vannverk åpnet. Organist og branndirektør Johan Daniel Berlin hadde tegnet damanlegget. Fra dammen og ned til byen løp det ledninger av uthulete furustokker som var bundet sammen med metallkrager. Med tiden ble det bygget flere dammer oppover Ilavassdraget, med Theisendammen som hoveduttak. Fra 1860-tallet ble et nytt vannverk bygget med støpejernsrør, og med det kunne byens brannvesen slukke brannene mer effektivt enn før. Stadsingeniør Carl Adolf Dahl (1828 – 1907) konstruerte både vannverk og spillvannsnettet som etter hvert ble lagt under byens gater.

Trondheims vann- og avløpssystemer har gjennomgått store endringer frem til i dag. Byens drikkevann kommer fra Jonsvatnet, og spillvannet ledes fra husholdningene til de avanserte renseanleggene på Høvringen og Ladehammeren. Historien om denne typen infrastruktur og dens samfunnsmessige betydning har ikke vært fortalt tidligere. Selv i dag er byens vann- og avløpstjenester og de som jobber med det lite synlig for de fleste. Hvordan ble vann- og avløpstjenestene etablert? Hvilke utfordringer sto byens ledelse overfor og hvordan løste de dem? Utgangspunktet for dette foredraget er arbeidet med boka Byens vann, som kom ut i 2021.

Foredraget holdes 3. mai kl. 19.00 i Festsalen i Hornemansgården, inngang direkte fra Torget. Hjertelig velkommen!

Kommentarer er stengt.