Årsmøte 2023

Bilde: Fra et møte i Festsalen i Håndverkerforeningen på hjørnet av Kjøpmannsgata og Erling Skakkes gate. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen

Trondhjems Historiske Forening ønsker velkommen til årsmøte 2023!

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering og valg av møteleder.
3. Årsmelding 2022.
4. Regnskap 2022 og revisorenes melding.
5. Nedleggelse av Plakettkomiteen og videreføring av deres arbeid gjennom THFs deltakelse i Trondheim kommunes Blått skilt-komite.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Valg.
8. Eventuelt. Forslag vil bli behandlet, og kan sendes til: post@trondhjemshistoriske.no

Tid: Onsdag 19. april 2023, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: E.C. Dahls stiftelse i E.C. Dahls gate 10, møterom Valentine Smith.

Kommentarer er stengt.