Okkupasjonsmaktens materielle levninger i Trondheim: vonde minner, realverdier eller kulturminner?

Foredrag ved Kristoffer E. Grini

Bilde hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen. Utsikt fra Ladehammeren over Lademoen, fotografert i 1951. Til venstre ses strandveien med Trondhjems Aktiebryggeri, og sentralt i bildet finnes u-båtbunkeren Dora, ferdigstilt i 1943 under den tyske okkupasjonsmakten.

Trondhjems historiske forening ønsker alle velkommen til foredrag!

Under den andre verdenskrig ble Trondheimsfjorden den viktigste tyske marinebasen i Nord-Europa.  Dermed ble det bygd en mengde anlegg, forsvarsverker og infrastruktur i Trondheim, noe som mange steder endret hverdag og virkelighet for byens beboere. Da krigen var over, ble okkupasjonsstyrkene sendt hjem, men anleggene stod tilbake og hadde flere steder endret bylandskapet permanent. På den ene siden var de påminnelser om fortiden, på den andre var de nyttige realverdier som kunne brukes i gjenreisningen av samfunnet. Dette foredraget vil redegjøre for det materielle okkupasjonssystemet som ble etablert i og omkring byen, samt hvordan man har forholdt seg til og brukt disse stedene fra etterkrigstiden og frem til i dag.

Foredraget avholdes 12. april kl. 19.00 i auditoriet i Suhmhuset. Hjertelig velkommen!

Kommentarer er stengt.