Ekstraordinært årsmøte

Kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Trondhjems Historiske Forening.

Tid: 26. Oktober 2022, kl. 18.30

Sted: Møterommet i E.C. Dahls gate 10.

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen.
  2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
  3. Valg: Skifte av styreleder.
  4. Valg: Supplering av styret (2 nye medlemmer).
  5. Eventuelt (Årsmøtet kan diskutere, men ikke vedta saker som tas opp her).

Hjertelig velkommen!

Med hilsen

Styret i Trondhjems Historiske Forening

Kommentarer er stengt.