Årsmøte 2021

Trondhjems Historiske Forening (THF) innkaller til årsmøte 2021.

Dato: onsdag 28.04.2021
Tid: 18.00

Digitalt møte på Zoom:
https://ntnu.zoom.us/j/96291555371?pwd=QlJ0UVJUVjlFdVBrSHZETlkwSDVEdz09

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen.
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
  3. Årsmelding for 2019 og 2020.
  4. Regnskap 2019 og 2020 og revisors meldinger.
  5. Fastsetting av medlemskontingenten.
  6. Valg.
  7. Eventuelt (Årsmøtet kan diskutere men ikke vedta eventueltsaker).

Vedlegg:

Vel møtt!

Kommentarer er stengt.