Den vandrende profesjonen. Nordiske ingeniørers og arkitekters transnasjonale mobilitet 1880-1930.

Før 1930-tallet omfattet de nordiske ingeniørenes transnasjonale mobilitet hele verden, men hovedtyngden lå i det tyskspråklige Europa og Nord-Amerika, som var ledende innen industrialisering. Mange kom tilbake med nye kunnskaper, og fikk gjennomført sine ideer – Dermed fikk disse mobile teknikker en betydningsfull rolle i den nordiske industrialiseringen.

Foredrag ved Per-Olof Grönberg.
Mandag 28.10.2019, Suhmhuset kl. 19.00.
Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte!

Foredraget bygger på boken The Peregrine Profession (Leiden, Brill, 2019), og behandler den omfattende transnasjonale mobiliteten blant ingeniører og arkitekter som ble utdannet på tekniske skoler i de nordiske landene mellom 1880 og 1919. Grönberg har lenge forsket på dette. Foredraget synliggjør de nordiske ingeniørenes mobilitet, både forbundet med arbeidsmarkedet, og i læringsøyemed. Det vil også vises til hva som kunne ha vært årsaken til deres mobilitet.

Per-Olof Grönberg ble i 2003 PhD i historie ved Umeå universitet, og var deretter postdoktor ved NTNU, før han var i Umeå igjen noen år. I 2015 ble han universitetslektor i historie ved Luleå tekniska universitet (LTU). Han har det siste året vikariert som førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger. Grönbergs forskningsfelt har hovedsakelig vært migrasjons-, teknikk- og ingeniørhistorie, og de senere år også utdanningshistorie.

Kommentarer er stengt.