Trondhjemskart i nytrykk 1695-1909

Byantikvaren selger kartsett med åtte gamle kart over Trondheim.

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren mellom 1984 og 2011, i samarbeid med:

  • Kartverket
  • Trondheims historiske forening
  • Strinda historielag
  • Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret

Pris kr 750,- inkl. mva. for hele kartsettet og kan bestilles hos byantikvaren.
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/byantikvar/byantikvaren/gamle-bykart-1695-1909/#heading-h2-2

Kart nr. 4 – 1830 er utgitt av THF.
«Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom, Capitaine».
Original finnes i Statsarkivet i Trondheim.
Nytrykk i format 66 x 61 cm, Sv/hvitt.
Målestokk 1: 5000.
Utgitt av Trondhjems Historiske forening i 1984.

Blom-kart-trh-1830

Bilde: Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom.
Bilde fra Kartverket: https://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart—detaljer/?kartid=amt2_soendre-trondhjems-amt-77_1830

 

Kommentarer er stengt.