Død og fordervelse – den lille istid i Trøndelag

Perioden som strekker seg fra ca. 1550-1850 har blitt kalt den lille istid. Ekstreme år, såkalte år uten sommer, fikk alvorlige konsekvenser for samfunnet, med sult og kritisk vekst i dødelighet.

På 1700-tallet ble det satt i verk nye tiltak for å unngå krisesituasjon i slike år. Samfunnet skulle rustes til å være bedre forberedt. Når kriseår oppstod, strømmet befolkningen fra distriktet til byen for å få hjelp til å redde seg. Vi skal se på hvordan Trondheim ble sentrum for håndtering av forsyningskriser i distriktet. Situasjonen ble også utgangspunktet for en debatt om hvem som hadde ansvar for å sikre enkeltindividets eksistensminimum – staten, markedet eller lokalsamfunnet.

Foredragsholder er Tor Ivar Hansen som arbeider med en doktoravhandling ved Institutt for historiske studier, NTNU. Tema for avhandlingen er norsk klimahistorie ca. 1735-1815.

Dato: mandag 12. mars 2018
Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Prospekt1840

Bilde: Munkegaten ca. 1840. Etter et maleri signert C. M. Tegner i 1861, skissert i 1835. Foto: Ukjent/NTNU UB

One response to “Død og fordervelse – den lille istid i Trøndelag

  1. Magne Børset

    Maleriet av Christian Martin Tegner av Munkegata og Nidarosdomen ble solgt på auksjon hos Bruun Rasmussen i København i 2007 for 660.000 DKK og kan sesi farger og god oppløsning ved å følge denne lenken: http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=13&mode=detail&cid=453&iid=300149399