Sukker, slaver og profitt. Trondheim og den transatlantiske slavehandelen

 

bildet THF

Foto: Erik Olsen/NTNU UB

Den transatlantiske slavehandelen tok til på 1500-talet og varte fram til midten av 1800-talet. I denne perioden vart milionar av menneske transportert over atlanterhavet mot sin vilje og tvungne til å arbeide i Amerika. Også Danmark-Noreg var del av dette atlantiske systemet som baserte seg på slavehandel og slaveri.

Foredraget vil diskutere korleis Trondheim på ulike måtar var integrert i det atlantiske systemet: Korleis deltok menneske frå Trondheim i det atlantiske systemet? Kva viste ein her i byen? Og kva syntes mennesker i Trondheim om slavehandel og slaveri?

Foredragsholder er Jon Olav Hove som er førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Han har dei siste åra arbeidd med historia og kulturminne knytt til den transatlantiske slavehandelen i VestAfrika og Noreg, og publisert artiklar om mellom anna slavefort i Ghana og Sukkerhuset i Trondheim.

Dato: Mandag 26. Februar  Oppmøte: Suhmhuset klokken 19:00

Arrangementet er åpent for alle interesserte, gratis inngang.

Velkommen!

Kommentarer er stengt.