Fart, frihet og kontrovers – Sykkelens historie i Norge

Sykkelen har gitt glede, frihet og fart til mange siden den slo igjennom på slutten av 1800-tallet. I Trøndelag har vi beretninger om velosipedryttere på tur alt i 1870-årene, og i Trondheim ble det tidlig etablert både velosipedklubb og velosipedforretning

Foredrag ved Magne Brekke Rabben.
Mandag 29. januar 2018, Suhmhuset
kl 19:00.

Sykkelen kan være et fornuftig fremkomstmiddel i hverdagen, men også et leketøy og en turkamerat. Den har også vært et viktig norsk industriprodukt. Men gjennom hele sin eksistens har den vært kontroversiell. Sykkelens plass i trafikken har bestandig vært et hett tema. Den skremte hestene, og i 1890-årene var det enkelte på Stortinget som helst så den fjernet fra veiene. Senere ble den i veien for bilene. Samtidig har det som teknologi hatt en fasinerende utvikling med revolusjonerende endringer i 1880-årene, for deretter å være bemerkelsesverdig stabil. En gang i tiden var den det siste innen teknologisk utvikling. Men i konkurranse med motorisert ferdsel ble den oppfattet som bakstreversk og gammeldags. I dag er sykkelen imidlertid igjen i vinden. Magne Brekke Rabben tar oss med på tur fra den første pedalløse sparkesykkelen tidlig på 1800-tallet og frem til el-syklene i dag.

Magne Brekke Rabben er historiker og stipendiat ved Institutt for historie ved NTNU. Han ga høsten 2017 ut boken «Sykkelens historie i Norge.

Arrangementet er åpent for alle interesserte! Gratis adgang!

UBT-TO-075469_01_1-1Medlemmer av Trondhjems Velocipedklubb ca. 1885 – 1896.
Foto: Olaf Konstantin Engvig/NTNU UB
Kilde: https://ntnu.tind.io/record/18921#?c=0&m=0&s=0&cv=0

 

Kommentarer er stengt.