Medlemsmøte og Trikkefilm

 

RR-I-00204_01_1

Bakke bru, 1935-1940        Fotograf: Røske og Røstad

Trondhjems Historiske Forening inviterer i samarbeid med Sporveishistorisk forening til
visning og foredrag om filmen «Trondhjem på Kryds og Tværs», som ble tatt opp fra trikken i 1907/1908.

Filmen blir presentert av professor Bjørn Sørenssen ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Foredraget holdes i Graakalbanens forsamlingsrom i den gamle vognhallen ved Sporveismuseet på Munkvoll.

En museumstrikk går fra St. Olavs gate til Munkvoll klokken 19.00.

Kort om filmen: En gang i 1907 kom en amerikansk filmfotograf med sitt kamera til Trondhjem. Han var i Norge på oppdrag for den amerikanske kinokjeden Hales´ Tours, som spesialiserte seg på såkalte «phantom rides», der publikum kunne oppleve togturer fra hele verden med film opptatt foran på lokomotivet. Han var i Trøndelag for å filme en «phantom ride» med Meråkerbanen til Storlien, men før han forlot byen hadde eieren av Kinografen overtalt ham til å filme Trondhjem fra en av de nyinnstallerte sporvognene i byen. Filmen ble vist for Trondhjems publikum i Kinografen ved Torvet vinteren 1908, da fotografen hadde vendt tilbake og supplert med ytterligere opptak under tittelen «Trondhjem på Kryds og Tværs».

Ved gjennomgang av filmene Trondheim Kinematografer deponerte ved Norsk Filminstitutt dukket denne filmen opp i sin helhet, men med den engelske tittelen «A Tram Ride Through Trondheim».

På grunn av svært begrenset plass, både på trikken og i forsamlingsrommet, (kun 27 plasser), er det nødvendig med påmelding til dette arrangementet. Påmelding innen 3. desember pr. e-post til: post@trondhjemshistoriske.no

Blir antallet påmeldinger større enn tilgjengelige plasser, vil medlemmer av THF bli prioritert foran ikke-medlemmer, og de som melder seg på først før de som melder seg på senere.

Dato: 7. desember, Klokken 19:00, oppmøte: St. Olavs gate, museumstrikk

Kommentarer er stengt.