Skattefradag for gaver til medlemmer av Landslaget for Lokalhistorie

llhVi viderebringer denne e-posten fra Landslaget for lokalhistorie:

«Til alle historielagsstyrer,

Følgende epost sendes til alle ledere, sekretærer, kasserer og øvrige epostadresser.

SKATTEFRADRAG PÅ PENGEGAVER

Som et insentiv til givere av gaver administrerer Landslaget en ordning med skattefradrag på pengegaver. Skatteytere (personlige og organisasjoner) kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp og minst 500 kr. samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 20.000 kr.

Landslaget for lokalhistorie er godkjent som en organisasjon som kan motta pengegaver med rett til skattefradrag for skatteyter. Dette går fram av listen over godkjente organisasjoner som ligger på
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/.

I praksis betyr det at Landslagets medlemslag kan motta slike pengegaver. Men for at giver skal få fradrag for gaven, må vedkommende oppgi sitt personnummer (organisasjoner må oppgi organisasjonsnummer) til historielaget som mottar gaven. Historielaget må sende inn opplysningene om giver til oss sentralt, for det er vi som har ansvaret for å rapportere gavene til myndighetene.

Vi har lagt ved et skjema for påføring av gaver til historielaget som ligger vedlagt i denne eposten. Skjemaet ligger også på våre nettsider (www.landslaget.org), under «medlem» og «medlemsfordeler».

Skjemaet sendes inn til Landslagets sekretariat på sekretariat@landslaget.org eller post på:

Landslaget for lokalhistorie
Institutt for historiske studier, NTNU
7491 Trondheim

Vi kan til slutt bare oppfordre dere til å kunngjøre denne muligheten for å få medlemmer eller andre til å støtte lagets virksomhet.

Frist for innsendelse av skjemaet er 31.desember 2016.«

Skjema for innsending til Landslaget:

Kommentarer er stengt.