Julemøtet 2016

fbscan at { 350 2 mm } ; orientation upperLeftOrigin ; speed 28.1

Kilde: statkart.no.

THF inviterer medlemmer til den årlige førjulssamlinga. Vår relativt nyvalgte leder, Jakob Maliks, foredrar med «Trøndelag og Norge: Lange linjer 1660 – 2016″. Det blir lett servering.

Sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene er blitt presentert som en ny begynnelsen for landsdelen. Fylkespolitikere drømmer om utvidet myndighet – regjeringen og Stortinget er i tvil om de skal få det. Og Trøndelag er ikke alene. På Vestlandet inngås avtaler om sammenslåing. Nord-Norge har lenge hatt en sterk felles identitet. Norgeskartet tegnes på nytt hvor de nitten fylkene kan bli erstattet av en håndfull store regioner. Men er dette kartet egentlig nytt, eller er det en gjenopprettelse av Norges naturlige inndeling?

Lørdag 26. november, 13.00. Sted: Suhmhuset.

Temaet for dette foredraget er relasjonen mellom Trøndelag og Norge gjennom 350 år. Vekten vil bli lagt på inndelingen og organiseringen av Norge ved innføringen av eneveldet, meningsbrytningene om den politiske organiseringen av den norske konstitusjonelle staten i årene rundt 1814 med linjer trukket frem til dagens regionalisering.

Vi har reservert bord på Suhmhuset og bestilt kaffe og kaffebrød.

Vel møtt!

Kommentarer er stengt.