Ny leder i THF

THF-arsmote16-1På torsdagens årsmøte ble Ragnhild Berge takket for sin innsats som leder av foreningen siden 2012. Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling og valgte Jakob Maliks til ny leder av foreningen. Maliks er historiker og professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolking, NTNU.

Les mer om styrets nye leder på: http://www.ntnu.no/ansatte/jakob.maliks

Styret i Trondhjems Historiske Forening består ellers av følgende personer for den kommende perioden:

  • Jakob Maliks (styreleder), ny
  • Tor Anders Bekken Martinsen (styremedlem), gjenvalgt
  • Bjarne Lein (styremedlem), gjenvalgt
  • Anne Marit Slette (styremedlem), ikke på valg
  • Andreas Dugstad (styremedlem), ikke på valg
  • Anders Lervold (styremedlem), ikke på valg
  • Erlend Lund (styremedlem), ikke på valg
  • Pål Kristen Langøien (varamedlem), ikke på valg
  • Ingrid Bugge Dystland (varamedlem), ny

Vi takker også her Ragnhild for innsatsen gjennom fire år. Og det er vel mulig hun dukker opp igjen med en vandring eller to i årene som kommer.

Kommentarer er stengt.