Trondhjemske Samlinger 2013

TS13-forsideWWWDa har 2013-utgaven av samlingene begynt å dale ned i medlemmenes postkasser. Med snaut 130 sider, er det den fyldigste versjonen på flere år.

Tema som dekkes er grunnlovens 200-årsjubileum, nyere og eldre krigshistorie i Trøndelag, Trondheimsarkitekturen og ikke minst et minneord om Per Killingberg, som tilgodeså Trondhjems Historiske Forening i sitt testamente. Styret er takknemlige.

Den fullstendige innholdsfortegnelsen er som følger:

  • FORORD av redaktør Andreas R. S. Dugstad
  • RÅDSTUA I TRONDHEIM 1669-1681 av Svein Kjerulf Rasmussen
  • ’BERGENSKE’ TREHUS I TRONDHEIM: HVA ET PROSPEKT AV J.F.L. DREIER (1824) KAN FORTELLE av Per Jonas Nordhagen
  • TRONDHEIMS TO EIDSVOLLSMENN I 1814: ANDREAS ROGERT OG PETER SCHMIDT JUNIOR av Anders Kirkhusmo
  • CLAUDE COLLARTS INVASJON OG OKKUPASJON AV TRØNDELAG VÅREN 1564 av Tor Anders Bekken Martinsen
  • TRONDHEIM I KRIG – BILDER FRA 1940-1945 av Tore Eggan
  • MINNEORD OM PER KILLINGBERG av Marit Johanne Lindstad
  • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012-2013

En stor takk til alle bidragsytere.

2 responses to “Trondhjemske Samlinger 2013

  1. Beste årbok noen sinne. ALLE artiklene var interessante og leseverdige. Hilsen Asmund Lien.