Fra fem til en – Kommunesammenslåingen i Trondheimsområdet femti år etter

[Hegdahlgården / Munkegata 5 (1964) fra Trondheim byarkivs flickrstrøm]Vi starter jubileumsåret for kommunereformen av 1964 med et foredrag om dagens Trondheims tilblivelse. Ola Svein Stugu foredrar om de fem gamle Trondeimskommunens sammenslåing: Trondheim, Strinda, Leinstrand, Tiller og Byneset; fra fem til en.

Onsdag 22. januar 2014. Folkebiblioteket klokka 19.30

Arr.: Trondhjems Historiske Forening og Trondheim kommune

Da Trondheim ble storkommune i 1964, hadde byen for lengst sprengt seg ut av de gamle bygrensene, og de aller fleste var enige om at den behøvde vokserom. Men hvorfor kom den nye storkommunen til å omfatte hele fem tidligere kommuner og ikke bare Trondheim og Strinda? Hva har det hatt å si for byutviklingen at den fikk så vide grenser? Og er tida nå inne for en ny byutvidelse? Dette er blant de spørsmålene som Ola Svein Stugu vil komme inn på i sitt foredrag.

Dørene åpner 19.00.

Kommentarer er stengt.