Arrangement vår 2014

[Trondhjems Byutvidelse (1847) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]Trondhjems Historiske Forening ønsker alle et godt nytt år med å legge fram vårprogrammet.

Vi starter med å markere 50-årsjubileet for kommunesammeslåingen i 1964. Onsdag 22. januar blir det foredrag ved Ola Svein Stugu i folkebiblioteket.

Årsmøtet for foreningen avholdes på Bakke gård 11. mars. Det vil bli foredrag og lett servering.

Vi kjører flere arrangement i samarbeid med Fortidsminneforeningen – DTA også denne våren. Det blir omvisning i St. Olavs kirke, kirkegårdsvandring rundt Lade kirke og vandring i bymarka.

For komplett oversikt over vårens arrangement, se program 2014.

Når det gjelder Trondhjemske Samlinger 2013 så forventer vi at den skal være medlemmene i hende omtrent ved månedsskiftet januar/februar.

Vel møtt til våre arrangement!

Kommentarer er stengt.