Arrangement høst 2013

arr2013host-kartHøstprogrammet for arrangement i regi av Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen – Den Trønderske Avdeling kan du lese om her!

Av stikkord nevner vi i fleng: Hus og hage til besvær og begjær, bybrannenes spor, det mørke Trondheim og frittalende trondhjemsborgere.

For nærmere informasjon om dato, sted og oppmøtetidspunkt, se Arrangement 2013.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om THFs julemøte 2013.

Alle arrangement er i regi av Trondhjems Historiske Forening og  Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling, om ikke annet er angitt.

Kommentarer er stengt.