Vindushengsler og beslag – På søk etter kunnskap om autentisk tilvirkning

[Detalj fra Nidaros Domkirke - Romansk Bue med Chevron (1984) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com]Erfaring har vist at resultater av restaurering står seg best når arbeidet blir utført ved hjelp av metoder og materialer lik de opprinnelig brukte. Autentisk tilvirkning er ikke bare et spørsmål om utseende til produktet, men også om egenskapene.Omvisning ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Tirsdag 19. mars. NDRs verksted Bispegata 11, klokka 19.00. Entré kroner 50,- (maks 25 personer).

Arr: Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Smedene Odd Inge Holmberget og Torgeir Henriksen ved Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider har gjennom studier og utprøvinger i smia funnet tilbake til tapt kunnskap om smiing av hengsler og beslag for vinduer.

De vil vise og fortelle om prosess og resultat fra både restaurering av originale hengsler og beslag, og kopiering og nyproduksjon etter gamle metoder.

Påmelding til dentronderske@fortidsminneforeningen.no. Medlemmer av DTA og THF prioriteres (oppgi hvilket medlemskap du har ved påmelding).

Kommentarer er stengt.