Folkemøte: Den gjemte byen under gata

ByenUnderByenVi vil gjerne få anbefale dette folkemøte om arkeologi og byutvikling for våre medlemmer. Med tittelen «Middelalderbyen – kunnskapsbank eller hemsko», er det duket for å flagge de fleste posisjoner. Dette er et åpent folkemøte hvor alle er velkommen uansett hvilke meninger de har og hvilke interesser de represnterer.

Onsdag 30. januar. Byscenen klokka 19.00.

Arr: Kunnskapsbyen, NTNU, Vitenskapsmuseet, Fortidsminneforeningen og Selskabet for Trondhjems Bys Vel.

Utgangspunktet for møtet er de siste årenes diskusjoner om nye bygg blant annet ved Gerhard Schøning og parkeringshus i Olav Tryggvasonsgate. Vi ønsker å diskutere Riksantikvarens holdning til bevaring av middelaldermaterialet i bygrunnen, forskernes ønsker om utgraving og ny kunnskap – og kommunen og næringslivets behov for byutvikling. Det blir et tilbakeblikk på forrige store utgraving av bygrunnen, for deretter å diskutere hvordan kunnskapen fra den gangen har påvirket næringsliv, forskning og forvaltning. Hva gjør arkeologisk forsking og kunnskap med byen vår?

Disse deltar i panelet:

 • Professor Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet
 • Øivind Lunde, tidligere direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
 • Direktør Berit Rian, Trondheim Næringsforening
 • Knut Fagerbakke (SV) Varaordfører
 • Geir Waage (Ap) Kommunalråd
 • Merethe Baustad Ranum (H) Kommunalråd
 • Eli Marie Andreassen (FrP) Nestleder Byutviklingskomiteen
 • Geirmund Lykke (KrF) Kommunalråd
 • Erling Moe (Venstre) Leder Kulturkomiteen
 • Hilde Opuku (De Grønne) Nesteder Kulturkomiteen
 • Debattleder Gunnar Flikke

2 responses to “Folkemøte: Den gjemte byen under gata

 1. Har Selskabet for Trondhjems Bys Vel en hjemmeside eller annen kontaktinformasjon?