Vollene ved Skansen: Festning og byport

Historisk vandring ved vollene ved Skansen, festning og byport. Vandringen ledes av bygningsarkeolog Øystein Ekroll.

Søndag 2. september 2012.  Oppmøte ved statuen av havfruen vis-a-vis Ilen Kirke kl 13:00. Ansvarlig: Ragnhild Berge, THF.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Skansen er brennpunktet for mykje av Trondheims militære historie, frå erkebiskop Eysteins jord- og treborg frå ca. 1180 til festningsanlegga frå 1600-og 1800-talet som det stadig er bevart betydlege delar av. Her låg Trondheims einaste byport midt i Kongens gate. Festningsområdet har også seinare gitt plass til Ilen kirke, som ligg over delar av det gamle forterrenget. På rundturen i området vil spora etter dei ulike perioden bli presentert.

Se plakaten for arrangementet her.

Kommentarer er stengt.