Familiedag Steinvikholm slott

Familiedagen på Steinvikholm i 2011 ble en suksess. Rundt 500 tok turen innom murene til erkebiskop Olav Engelbrektssons gamle slott. Vi kan ikke kontrollere været, men de mange positive tilbakemeldingene fra de besøkende samt vår glede over å kunne formidle historien og gamle tradisjoner til liten og stor gjør at vi også i 2012 ønsker å arrangere Familiedag på Steinvikholm slott.

Søndag 20. mai på Steinvikholm slott. Priser: Barn kr 40,- , voksen kr 60,- , familie kr 150,-. Åpningstid: 11.30-12.00, se program lenger ned i artikkelen.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Familiedagen er en aktivitetsdag der barn og voksne kan oppleve litt av middelalderens liv og hverdag. Målet er å øke kunnskapen om Steinvikholm slott, vi ønsker å fremheve stedet og tidens historie. De besøkende vil kunne ta del i musikk, mat, håndverk, omvisninger, ridderlek og mye annet.

Årets program er spennende, i tillegg til konsert i Bonden med Øyvind Luckow som spiller musikk fra Olav Engelbrektssons tid har vi to spennende foredrag på programmet med historikerne Øystein Ekroll og Erik Opsahl. Ekroll tar for seg utgravningen av anlegget i årene 1875-1900 med et foredrag og billedfremvisning av utgravningene i Vanntårnet. I Bonden forteller Opsahl historien om ”Olav Engelbrektssons menn”, med særlig vekt på Gaute Taraldsson, som var Olav Engelbrektssons søstersønn og kansler.

Bispeliden tar i år med seg Ladehirden til oppvisning i sverdkamp, og som i fjor blir det skattejakt og rebusløp i slottets mørke hvelvrom, finner du skatten? Det blir også omvisning i slottsruinen ved Øystein Ekroll, bli med og lær historien om et av Norges viktigste kulturminner! Det blir dessuten marked med fremvisning av tradisjonelt håndverk blant annet med muligheter for å lære seg å hugge i stein sammen med Johannes Steinhugger.

Vi oppfordrer liten og stor å stille i tidsriktige klær. Salg av ”middelaldermat”.

Se bilder fra Familiedag 2011 på www.fortidsminneforeningen.no/dta og i omtale i Stjørdalens blad.

Program:

11.30 Dørene åpner

12.00 Åpning

Bispeliden (etterfølger åpningen)

12.30 Omvisning i slottet ved Øystein Ekroll

12.30 Konsert med Øyvind Luckow i Bonden

13.00 Bispeliden/ute

13.15 Foredrag: ”Olav Engelbreksons menn” ved Erik Opsahl i Bonden

14.00 Bispeliden/ute

14.15 Omvisning i slottet ved Øystein Ekroll

14.30 Konsert med Øyvind Luckow i Bonden

15.00 Bispeliden ute

15.15 Foredrag: «Utgravinga av Steinvikholm 1875-1900» ved Øystein Ekroll i Vanntårnet

16.00 Slutt

Kommentarer er stengt.