Bruken av kysten i Nordland i middelalderen

Vågan i Lofoten vokste fra tidlig middelalder fram som et senter for fiskeriene i Hålogaland. Fisken som ble tørket på hjell i Lofoten ble den viktigste norske eksportvaren i middelalderen, og til Vågan kom fiskere fra store deler av regionen. Kombinasjonen jordbruk og fiske ble bærebjelken i økonomien til folket i kystområdene, og fiskerbondeøkonomien hadde sine sosiale, kulturelle og økonomiske særtrekk. Det er disse forholdene vi skal se nærmere på i dette foredraget.

Tirsdag 17. april klokka 19.00, Kystlaget Trondhjem – Fosenkaia skur-D, gratis entré og åpent for alle.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Foredraget holdes av førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland Merete Røskaft. Sammen med Eirin Holberg arbeider hun med første bind av Nordlands historie. Røskaft er historiker og utdannet ved NTNU i Trondheim og var blant annet medforfatter til Trøndelags historie. Merete Røskaft er tidligere styreleder av Fortidsminneforeningen DTA og er i dag hovedstyremedlem i foreningen.

One response to “Bruken av kysten i Nordland i middelalderen

  1. Jens Krystad, Trondheim

    Veldig flott og interessant foredrag om kysten og en av Norges eldste eksportvarer!
    Mvh Jens Krystad.